• Creative Frame cutting ruler , Dresden Maker 12, Dresden Maker 16, Non-Slip Cutting Ruler

Creative Frame cutting ruler , Dresden Maker 12, Dresden Maker 16, Non-Slip Cutting Ruler

Model : MA-KR-6518W, MA-KT-6518W, MA-KR-3010, MA-KT-3010, MA-KR-2250, MA-KT-2250

 MADE IN TAIWAN 

Creative Frame - non slip cutting ruler 

  •  MA-KR-6518W inch
  •  MA-KT-6518W cm 
Dresden Maker 12 non-slip cutting ruler
  •   MA-KR-3010 inch
  •    MA-KT-3010 cm
Dresden Maker 16 non-slip cutting ruler 
  •    MA-KR-2250 inch
  •    MA-KT-2250 cm


ma-creative-rulers-a03.jpg

Products